/ / RewriteRule dla map witryn w Zend Framework - .htaccess, zend-framework, mod-rewrite

RewriteRule dla map witryn w Zend Framework - .htaccess, zend-framework, mod-rewrite

Mam następujące reguły .htaccess:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]

RewriteRule ^sitemap_(.*).xml$ /xml/sitemap/$1 #[L]

RewriteRule ^.*$ /index.php [NC,L]

Niestety nie mogę używać wewnętrznego routingu Zend Framework do przetwarzania map witryn, ale powyższe zasady nie działają.

Adresy URL map witryn wyglądają tak:

/sitemap_index.xml
/sitemap_pages.xml
/sitemap_news.xml

Wymagane przepisanie działa dobrze w przypadkach, gdy ustawiam R = 301 przekierować lub skomentować ostatnią regułę. Oba nie są opcjami. Czy ktoś może pomóc?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nie można powiedzieć o .htaccess. Może być łatwiejsze do zrobienia przez router zend. Umieść to w bootstrapie:

public function _initRouter() {
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
$router = $frontController->getRouter();
$route = new Zend_Controller_Router_Route_Regex(
"sitemap_(.*).xml",
array(
"controller" => "xml",
"action" => "sitemap"
),
array(
1 => "sitemap"
)
);
$router->addRoute("sitemap", $route);
}