/ / WSGIPassAuthorization On dyrektywa w .htaccess - .htaccess, mod-wsgi, wsgi, django-wsgi

WSGIPassAuthorization On dyrektywa w .htaccess - .htaccess, mod-wsgi, wsgi, django-wsgi

Otrzymuję problem z ustawieniem WSGIPassAuthorization On w pliku .htaccess.

ktoś może zasugerować, jak dodać tę zmienną do .htaccess?

dziękuję bardzo.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie próbujesz stwierdzić, jaki konkretny błąd pojawia się podczas próby.

Czy Twój Apache został skonfigurowany tak, aby zezwalał na używanie plików .htaccess?

Czy Twój Apache został skonfigurowany tak, aby zezwalał na przesłonięcia FileInfo w plikach .htaccess?

AllowOverride FileInfo

Oba będą wymagane, aby WSGIPassAuthorization działało w pliku .htaccess.

Więc proszę powiedz nam, jaki błąd dostałeś w przeglądarce i dziennikach błędów Apache.

Wskaż, czy wykonałeś powyższe czynności.