/ / Absolutnie pozycjonowany element we względnym flexboksie - html, css, css3, flexbox

Absolutnie pozycjonowany element we względnym flexboksie - html, css, css3, flexbox

Więc mam div z display:flex i position:relative. Chciałbym mieć element nakładki na spodzie tego elementu div, więc umieszczam go position:absolute na tym. Jeśli jego wysokość byłaby taka, która byłaby najlepsza, ale nie musi. Problem polega na tym, że jeśli przewijam nadrzędny względny div, pozycja absolutna idzie z nim. Jak mogę przypiąć go do dna? Kod

Chciałbym czystego rozwiązania css.

Aktualizacja1: Działające rozwiązanie: http://codepen.io/apreg/pen/gwBdJq

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli mam to, czego chcesz, zawsze chcesz mieć strzałki na ekranie. Ale to jest stała pozycja w takim stanie: http://codepen.io/anon/pen/mAzjWE

.actionRow {
position: fixed;
bottom:120px;
}