/ / Problem z zagnieżdżaniem siatek za pomocą Zurb-Foundation - html, css, zurb-foundation

Problem z zagnieżdżaniem siatek za pomocą Zurb-Foundation - html, css, zurb-foundation

Próbowałem to osiągnąć za pomocą Fundacji i pomimo próbowania na wiele różnych sposobów po prostu nie mogę tego zrobić. Cel:

Moja najbliższa próba do tej pory:

 <div class="row">
<div class="small-6 columns">
<div class="row">
<div class="small-6 columns">
<div class="small-12 columns" id="block1">
<h4>Block 1</h4>
</div>
<div class="small-12 columns" id="block3">
<h4>Block 3</h4>
</div>
</div>
</div>


<div class="small-6 columns" id="block2">
<h4>Block 2</h4>
</div>
</div>

<div class="small-6 columns right" id="introBlock">
<h4>Intro<h4>
</div>
</div>

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

każda kolumna zagnieżdżona musi znajdować się w wierszu div, brakuje po nim div wiersza

<div class="row">
<div class="small-6 columns">
<div class="row">
<div class="small-6 columns">