/ / bootstrap w szynach - bez bootstrap.css - html, css, ruby-rails, ruby, twitter-bootstrap

bootstrap w szynach - bez bootstrap.css - html, css, ruby-rails, ruby, twitter-bootstrap

Mam aplikację Ruby on rails. Dodałem do niego bootstrap za pomocą bootstrap-sass gem i postępując zgodnie z instrukcjami na:

https://github.com/twbs/bootstrap-sass

Jednak myślę, że niektóre style bootstrap nie są importowane. Na przykład za pomocą class=panel nic nie robi. Ponadto, kiedy ja View page source w przeglądarce nie widzę żadnej takiej linii, jak

<link data-turbolinks-track="true" href="/assets/bootstrap.css">

Moim rozwiązaniem było skopiowanie bootstrap.css do app/assets/stylesheets teczka. Czy to powinno być zrobione, czy ja w inny sposób?

Dzięki.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Dla podejścia nieszlachetnego:

https://github.com/seyhunak/twitter-bootstrap-rails

Użyłem tego klejnotu, który ma również Railscast z nim związany, aby używać Bootstrap na Twitterze w mojej aplikacji Rails.

W przeciwnym razie, aby ręcznie skonfigurować bootstrap, zmiana href na href = "/ stylesheets / bootstrap.css" powinna wystarczyć. Pamiętaj również o dołączeniu linków do jQuery.