/ / jak wydrukować całą stronę HTML jako A4 - html, css, css3, drukowanie

jak wydrukować całą stronę HTML jako A4 - html, css, css3, drukowanie

wziąłem szablon ze szkół w3, przeprowadzili badania i próbowali tego, zaglądając to pytanie:

@page {
size: 7in 9.25in;
margin: 27mm 16mm 27mm 16mm;
}

Wstawiłem ten kod wydruku

<script>
$(document).ready(function()
{
window.print();
});
</script>

I uzyskałem ten wynik:

wyjście prądowe

Ale tego nie chcę. Nie chcę dodatkowych białych znaków dookoła divs. Powinien być wydrukowany jako strona A4, jak poniżej:

wprowadź opis obrazu tutaj

Co powinienem zrobić, aby to osiągnąć?

PS: Przed uwolnieniem frustracji jestem czystym programistą backendu. Mój partner, który jest frontowym deweloperem, jest chory od wielu dni. Przepraszam i dziękuję :)

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj poprawić te wartości marginesów w użytym urywku CSS. Rozpocząć z:

@page {
size: 7in 9.25in;
margin: 0mm 0mm 0mm 0mm;
}

... i zwiększaj te wartości "0mm", aż staniesz się szczęśliwy, tj. 1mm, 2mm, itd.

Te 4 wartości (wszystkie obecnie 0 mm w moim przykładzie) przedstawiają górny margines, prawy margines, dolny margines i lewy margines drukowanej strony, w kolejności.

Więc jeśli chcesz tylko zwiększyć margines z dołu strony, zmienisz trzecie 0mm w tej linii.