/ / Dlaczego href nie działa? - html, hiperlink, anchor, href

Dlaczego href nie działa? - html, hiperlink, anchor, href

Nie mogę się domyślić, dlaczego linki href nie działają.To działało dobrze wtedy nagle przestał działać.Nie uruchomiłem go przez walidatora i minął.Niżej jest mój kod:

<body>
<div id="container">
<div id="navigation">
<ul>
<li><a id="home" href="#">Home</a></li>

<li><a id="clothing" href="#">Clothing</a></li>

<li><a id="contact" href="#">Contact</a></li>

<li><a id="about" href="#">About Ism</a></li>

<li><a id="music" href="#">Da Konglomerate&#36;</a></li>
</ul>
</div>

<div id="banner">
<img id="bannerImage" src="/images/banner_slide/ism_logo1.png" alt="Ism Banner Slides" />
</div>

<div id="content"></div>
</div>
<p>
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
src="/images/http://www.w3.org/Icons/valid-html401" alt="Valid HTML 4.01 Strict" height="31" width="88"></a>
</p>
</body>

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Rozgryzłem to. Było to spowodowane moim elementem div pojemnika, który znajdował się we względnym położeniu i zakrywał połączenie.