/ / Nie można wyświetlić menu rozwijanego w Bootstrap Navbar - html, css, twitter-bootstrap

Nie można wyświetlić menu rozwijanego w Bootstrap Navbar - html, css, twitter-bootstrap

Wkleiłem kod bootstrap w moim kodzie HTML dla paska nawigacyjnego, ale nie widzę menu rozwijanych. (Bootstrap CSS i JS są już przywoływane)

    <section class="menubar">

<nav class="navbar navbar-inverse">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header">
<a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
</div>
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Page 1 <span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">Page 1-1</a></li>
<li><a href="#">Page 1-2</a></li>
<li><a href="#">Page 1-3</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Page 2</a></li>
<li><a href="#">Page 3</a></li>
</ul>
</div>
</nav>


</section>

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Czy poprawnie wdrożyłeś Bootstrap w swoim kodzie? Próbowałem już na edytorze Bootstrap i działa dobrze, Spójrz.

Skopiuj i wklej swój kod do środka i przetestuj go, zadziała.

Postaraj się umieścić te linie kodu w sekcji head, to pozwoli ci poprawnie użyć BootStrap.

<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>

Informuj mnie na bieżąco ! ☺


0 dla odpowiedzi nr 2

To jest działający przykład paska nawigacyjnego. możesz zobaczyć, co przegapiłeś, takie jak przycisk i menu zwijania. To jest wersja 4.0 przy okazji

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
<a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
Dropdown
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>
<form class="form-inline my-2 my-lg-0">
<input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
<button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
</form>
</div>
</nav>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" crossorigin="anonymous"></script>