/ / CSS Unordered List Wyświetlanie długich tekstów Inline - html, css, html-list

CSS Unordered List Wyświetlanie długich tekstów Inline - html, css, html-lists

Mam nieuporządkowaną listę, która wyświetla się w następujący sposób: http://jsfiddle.net/spryno724/XYBja/.

Zauważ, że drugi element listy jest zbyt długi, więczawija się na kolejną linię, pod pierwszym elementem listy. Czy istnieje sposób na utrzymanie każdego elementu listy w jego własnej "kolumnie" bez przypisywania wyraźnych szerokości?

Dziękuję za Twój czas.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

połóż to na ciebie css

img{
float:left;
}

to powinno wystarczyć =)


1 dla odpowiedzi nr 2

Spróbuj oddać li img {float: left}, ponieważ spowoduje to przeniesienie twojego obrazu na lewo i myślę, że powinno to rozwiązać twój problem!

Mam nadzieję że to pomoże!