/ / Jak korzystać z flexbox z Bootstrap alpha v6 - html5, twitter-bootstrap, css3, flexbox

Jak korzystać z flexbox z Bootstrap alpha v6 - html5, twitter-bootstrap, css3, flexbox

Przy bootstrap alpha v4 dostępna była opcja włączenia flexbox w pliku _variables.scss.

Wszystko, co musieliśmy zrobić, zostało ustawione enable-flex: false !default; . do enable-flex: true !default;

Jednak nie mogę znaleźć opcji włączenia flexbox w dowolnym miejscu w pliku _variables.scss po pobraniu plików źródłowych Bootstrap alpha v6.

Każdy pomysł, w którym możemy włączyć Flexbox i może dać mi prosty przykład jak go użyć / wdrożyć? Dzięki

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Domyślnie Flex jest używany w wersji 6, więc nie trzeba go włączać (podobnie jak nie można go wyłączyć). https://blog.getbootstrap.com/2017/01/06/bootstrap-4-alpha-6/