/ / moje menu nie dopasowuje się w IE - html5, internet-explorer, menu, responsive-design

moje menu nie pasuje do IE - html5, Internet Explorer, menu, responsive-design

Dostałem ten kod od klienta i mieli problemy z IE i rozwiązałem większość z wyjątkiem menu Działa dobrze we wszystkich przeglądarkach, z wyjątkiem IE, gdy okno przeglądarki jest niewielkie, ponieważ witryna reaguje

Oto moje skrzypce http://jsfiddle.net/vx8H7/

index_list li{ font-size: 16px;
line-height: 16px;
float:left;}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Prawdopodobnie wynika to z właściwości flexbox, z których korzystasz. Nie są one obsługiwane w IE przed wersją 10, w wersji 10 są obsługiwane głównie przez -ms- prefiksy, których nie widziałem w twoim skrzypcach.

Flexbox @ MSDN

Przewodnik Flexbox @ css-tricks.com