/ / Anybody Integrated Zurb Foundation 3.0 z Twitter Boostrap 2.0? - html5, twitter-bootstrap, zurb-foundation

Anybody Integrated Zurb Foundation 3.0 z Twitter Boostrap 2.0? - html5, twitter-bootstrap, zurb-foundation

Myślę, że będzie to korzystne, aby użyć twitter bootstrap wewnątrz struktury fundamentowej zurb.

Po prostu nie próbowałem go wcześniej, ale myślę, że jest to wykonalne.

Implanowanie przy użyciu struktury układu Fundacji będzie wykorzystywać kciuk, dropdown, tipsy, ikony przycisków Twiiter Bootstrap.

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

Zrobiłem!

Zasadniczo zintegrowałem sposób działania fundacjigrid (i kilka rzeczy, takich jak skrypt ujawniający), z interfejsem użytkownika i mobilnym menu Bootstrapa, klient chciał, abym pracował z bootstrapem, ale jestem fundatorem. To było moje rozwiązanie.

Aby utrzymać go dość podłączonego i grać dla nich, jautrzymywałem konwencję nazewnictwa span1 (której nienawidzę), ale zastępowałem "kontener" Bootstrapa dla wiersza Fundacji "s". Jednak nadal wymaga to dodania klasy "columns" dla każdej kolumny. To znaczy.; "span4 columns."

Po prostu łagodnie uruchomiłeś projekt, jeśli chceszZerknijcie: Mogreet.com (zrobiłem wszystko pod rootem (technicznie: main.mogreet.com) i link Small Business na stronie głównej. Nie zrobiłem tego w linkach "enterprise" lub "developer").

Zrób kilka rzeczy do wypicia dzisiaj, ale wpadniesz na pomysł. Jeśli chcesz pliki, po prostu mi się uda @sosweetcreative.