/ / Jaka jest najlepsza praktyka przechowywania złożonej struktury danych w podstawowych danych na iOS? - iphone, ios, json, core-data

Jaka jest najlepsza praktyka przechowywania złożonych struktur danych w podstawowych danych w systemie iOS? - iphone, ios, json, dane podstawowe

Mam złożoną strukturę danych wraz z niektórymiinne pola danych używane do zapytania, które muszą zostać zapisane z danymi podstawowymi do wykorzystania w przyszłości. Mam na myśli serializowanie złożonej struktury danych w łańcuch JSON i przechowywanie jako jedno pole ciągu w podstawowych jednostkach danych zamiast tworzenia jednostki o wielu właściwościach. Ta złożona struktura danych jest zapisywana wyłącznie do wykorzystania w przyszłości, nie ma zapytania o wymagane właściwości, jednak muszę zapytać o inne pola danych, więc myślę o wykorzystaniu podstawowych danych.

Zastanawiam się, czy to (przechowuj jako ciąg JSON) najlepszą praktykę lub czy jest na to lepsze rozwiązanie?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Krótka odpowiedź, nie, to nie byłoby najlepszerozwiązanie. Jeśli nie chcesz przechowywać obiektu za pomocą tworzonego modelu danych, Core Data przyniesie ci bardzo małe korzyści. Zasadniczo będziesz mieć kilka nieprzezroczystych obiektów, których nie będziesz w stanie rozróżnić, dopóki nie rozszeregujesz swojego json Jeśli jest to wystarczające dla twoich potrzeb, zalecam po prostu archiwizowanie obiektów na dysku i pomijanie kosztów podstawowych danych.