/ / Możliwe jest zapisanie obrazu we własnym albumie zdjęć aplikacji bez duplikatu w Rolce z aparatu? - iphone, ios, alassetslibrary

Możesz zapisać obraz w albumie aplikacji bez duplikatu w Rolce z aparatu? - iphone, ios, alassetslibrary

Próbuję zapisać zdjęcie zrobione z mojej aplikacji do własnego albumu fotograficznego (rozwiązanie tutaj http://www.touch-code-magazine.com/ios5-saving-photos-in-custom-photo-album-category-for-download/).

Ale obraz jest zapisywany w Rolce z aparatu, a następnie tworzy łącze w moim własnym albumie. Możliwe jest zapisanie obrazu we własnym albumie zdjęć aplikacji bez duplikatu w Rolce z aparatu?

Dzięki!

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

niestety nie jest to możliwe. Biblioteka zdjęć działa w taki sposób, że każde zdjęcie w „własnym albumie fotograficznym” stanowi jedynie odniesienie do faktycznego zdjęcia zapisanego w Rolce z aparatu.

Twoje zdrowie,

Hendrik