/ / Tworzenie zbyt wielu przezroczystych widoków jest skomplikowane w przypadku iPhone'a - iphone, ios, xcode, uiview, uiviewcontroller

Tworzenie zbyt wielu przezroczystych widoków jest skomplikowane w przypadku iPhone'a - iphone, ios, xcode, uiview, uiviewcontroller

Przed uruchomieniem chcę się upewnić, czy jedno jest możliwe ViewController przejrzysty (alfa), o ile mi wiadomo, NIE.

mam ViewController który składa się z 8 UIButton obiekty nad nim. Ilekroć naciskam Button1, Button2 Ładuję plik ViewController. Od ViewController nie można uczynić przezroczystym, właśnie to przeniosłem View do mojego HomeViewController.xib i ładuję plik view za pomocą -addSubView:. I zmieniam wartość alfa, aby była przezroczysta.

Ale jest w tym problem Button1 Wyświetl i Button2 Zobacz, w obu widokach mam widok tabeli. Kiedy wszystko doprowadzę do tego samego HomeViewController klasa, mam zbyt dużo kodu w jednej klasie.

Czy jest jakiś sposób to zrobić? Dodawanie wielu widoków w tym samym ViewController nie stanowi problemu, ale również zwiększa kod. Co wygląda brzydko. Proszę pomóż mi.

Jeśli nie rozumiem tutaj mojego pytania, podaję krótki opis tego, co chciałbym zrobić Ilekroć naciskam a Button w ViewController, Chcę załadować View/ViewController Przejrzysto.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Przed uruchomieniem chcę się upewnić, czy jedno jest możliwe ViewController transparent (alpha), o ile mi wiadomo, NIE.

Nie można bezpośrednio dopasować kontrolerów widoku alfa.Możesz dostosować właściwości widoku widoku kontrolerów alfa, np: myViewController.view.alphai możesz to zrobić dla dowolnego widoku, z wyjątkiem widoku głównego (u dołu stosu widoków). Obniżenie widoku głównego alfa pozwoliłoby użytkownikowi zobaczyć trampolinę w aplikacji.

Ale chodzi o to, W widoku Button1 i przycisku2Zobacz, w obu widokach I Mam widok tabeli. Kiedy wszystko doprowadzę do tego samego Klasa HomeViewController, Mam zbyt dużo kodu w jednym klasa. Czy jest jakiś sposób to zrobić? Dodawanie wielu widoków w tym samym ViewController nie stanowi problemu, ale również zwiększa kod. Który wygląda brzydko. Proszę pomóż mi.

Nie jestem pewien, czy rozumiem problem tutaj. Dopóki poprawnie sformatujesz swój kod i będzie dobrze zorganizowany, to nie jest to problem. Osobiście użyłem kontrolerów widoku w ponad 15 tysiącach linii kodu i nigdy nie miałem problemu, i jestem pewien, że są deweloperzy, którzy wykorzystali więcej .

Jeśli mam wątpliwości co do mojego pytania, podaję skrót opis tego, co chciałbym robić za każdym razem, gdy wciskam przycisk ViewController, Chcę załadować View / ViewController Transparently.

Kontynuuj sposób, w jaki opisujesz. (dodanie skorygowanej alfa UIView"s jak subviews) Nie ma nic złego w tym podejściu.