/ / Xcode - uzyskanie listy wszystkich nagłówków metod - iphone, ios, xcode, ipad

Xcode - uzyskanie listy wszystkich nagłówków metod - iphone, ios, xcode, ipad

Mam plik .m jak poniżej:

- (void) myMethod1 {
// bla bla
}


- (int) rotate:(int)value {
// bla bla
}


- (myClass *) processObject:(myClass *)object {
// bla bla
}

Chciałbym uzyskać to:

- (void) myMethod1;
- (int) rotate:(int)value;
- (myClass *) processObject:(myClass *)object;

lub innymi słowy, aby wyodrębnić z .m wszystkie nagłówki metod.

Czy jest to możliwe w Xcode / OSX? Dzięki

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Musisz zobaczyć Objective-c RunTime Reference za wykonywanie tego rodzaju zadań. To jest przykład Projekt za uzyskanie tego.


0 dla odpowiedzi nr 2

jak wspomniano w komentarzach, podejście objc-runtime nie będzie bardzo użyteczne w przypadku deklaracji skierowanych do ludzi (chociaż może być użyteczne, jeśli wynikiem jest maszyna / codegen).

Inną opcją byłoby szybkie napisanieskrypt / program do generowania tych deklaracji z pliku .m - po prostu szybki parser napisów. jeśli twój styl pisania jest spójny, pisanie nie zajmie dużo czasu.


0 dla odpowiedzi № 3

Musisz zobaczyć Objective-c RunTime Reference za wykonywanie tego rodzaju zadań. To jest przykład Projekt za uzyskanie tego.


0 dla odpowiedzi nr 4

jak wspomniano w komentarzach, podejście objc-runtime nie będzie bardzo użyteczne w przypadku deklaracji skierowanych do ludzi (chociaż może być użyteczne, jeśli wynikiem jest maszyna / codegen).

Inną opcją byłoby szybkie napisanieskrypt / program do generowania tych deklaracji z pliku .m - po prostu szybki parser napisów. jeśli twój styl pisania jest spójny, pisanie nie zajmie dużo czasu.