/ / Pobierz zdjęcie z biblioteki zdjęć - iphone

Pobierz zdjęcie z biblioteki zdjęć - iphone

Używam poniższego kodu, aby uzyskać zdjęcie z biblioteki zdjęć, ale z tym kodem mogę uzyskać zdjęcie, które istnieje na zapisanym zdjęciu, nie wszystkie zdjęcia, które istnieją w bibliotece zdjęć

-(void)addphoto
{
UIImagePickerController * picker = [[UIImagePickerController alloc] init];
picker.delegate = self;
}

- (void)imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info
{
[picker dismissModalViewControllerAnimated:YES];
UIImage *takephoto = [info objectForKey:@"UIImagePickerControllerOriginalImage"];
[self srAdd:takephoto];
}//imagePuckerController

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Użyj tego

- (IBAction)getImageAction {
self.imgPicker.sourceType = UIImagePickerControllerSourceTypePhotoLibrary;
[self presentModalViewController:self.imgPicker animated:YES];}

pracuje dla mnie


0 dla odpowiedzi nr 2

Umożliwi to zrobienie zdjęcia aparatem lub wybranie biblioteki. Zajmuje się on dla ciebie całym procesem.

https://github.com/fulldecent/FDTake