/ / Jak uzyskać styl czcionki z UILabel? - iphone, ios, uilabel

Jak uzyskać styl czcionki z UILabel? - iphone, ios, uilabel

Jak uzyskać styl czcionki UILabel? Czy jest to pogrubienie czy kursywą?

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Będziesz musiał sprawdzić nazwę czcionki.

myLabel.font.fontName

http://developer.apple.com/library/ios/documentation/uikit/reference/UIFont_Class/Reference/Reference.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006891-CH4-SW16


0 dla odpowiedzi nr 2

Wybierz swoją etykietę w konstruktorze interfejsów (xib lub storyboard) i przejdź do Inspektora atrybutów. Tam kliknij "T" czcionką, a następnie ustaw czcionkę na "Niestandardowy". Teraz możesz zmienić czcionkę, rozmiar itp.


0 dla odpowiedzi № 3

Spróbuj tego:

NSAttributedString *string=yourLabel.attributedText;
if ([[textFieldFontName rangeOfString:string] length] > 0){
NSLog(@"Bold");
}
if ([[textFieldFontName rangeOfString:string] length] > 0){
NSLog(@"Italic");
}

*Uwaga, jeśli twój ciąg zawiera oba, może to nie działać


-1 dla odpowiedzi № 4
UILabel *myLabel;
myLabel.font = [UIFont fontWithName:@"fontName" size:16.0];//set font according your choice
myLabel.font = [UIFont boldSystemFontOfSize:16.0];//bold font
myLabel.font = [UIFont systemFontOfSize:16.0];//system font

Mam nadzieję, że to ci pomoże ...