/ / Wyświetlaj datepicker / combobox zamiast klawiatury - iphone, tytan

Wyświetlaj datepicker / combobox zamiast klawiatury - iphone, tytan

Mam formularz z wieloma polami tekstowymi. Większość tych pól tekstowych po kliknięciu powoduje standardowe zachowanie, wyświetlając klawiaturę w oczekiwany sposób.

Jednak po kliknięciu niektórych z tych pól tekstowych chciałbym zastąpić standardowe zachowanie, wyświetlając:

1) A datepicker, or
2) A Combobox

PYTANIE 1:

Jak przesłonić standardowe zachowanie i wyświetlić datepicker / combobox zamiast domyślnej klawiatury?

PYTANIE 2:

Obecnie mam sytuację, w której może byćzarówno klawiatura, jak i datepicker / combobox (klawiatura na górze datepicker / combobox lub odwrotnie) wyświetlana na ekranie w tym samym czasie. Jak mam temu zapobiec, ponieważ w danym momencie może być wyświetlana tylko jedna lub druga (domyślna klawiatura lub datepicker / combobox).

PS Widziałem inne pytania na tej stronie, które są podobne, ale nie wydają się odpowiadać na moje pytania.

Wszelkie komentarze / sugestie doceniane ...

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Wdrażaj delegatów z tekstem i metodą delegatów

- (BOOL)textFieldShouldBeginEditing:(UITextField *)textField
{
//Check the textfield for which you want to display date picker
if(textField == datePickerTextField)
{
[self showDatePicker];
return NO; //to disallow editing i.e it will not open keyboard
}
}

0 dla odpowiedzi nr 2

Fisrt Potrzebujesz stworzyć pole tekstowe. następnie jego zdarzenie edycji zamazuje to pole tekstowe i otwiera datepicker lub combobox. Jest to metoda ukrywania klawiatury i show Datepicker w Titanium.


0 dla odpowiedzi № 3

Można to osiągnąć poprzez sztuczkę. Aby ukryć klawiaturę, ustaw tę właściwość w polu tekstowym.

enabled:false

I użyj zdarzenia w polu tekstowym, aby pokazać wybór daty.