/ / Jak odzyskać dane Plist z aplikacji iphone - iphone, objective-c, info.plist

Jak odzyskać dane Plist z aplikacji iphone - iphone, objective-c, info.plist

Cześć, jestem nowy na iPhone'ie.

Mam zapisane dane w pliku Plist. Po dotknięciu przycisku przesyłania w aplikacji wszystkie dane zostaną opublikowane w serwisie internetowym.

W moim kodzie napisałem: zamiast publikować wszystkie dane, niesłusznie wysłałem ostatnie dane. Również mój projekt trafił do produkcji. Klient próbował opublikować dane, ale ostatnie dane zostały zaktualizowane w serwisie WWW.

Teraz rozwiązałem ten problem. Jeśli kliknę przycisk przesyłania wszystkie dane zostaną opublikowane w serwisie internetowym i zamierzam wydać kompilację do produkcji, ale mogę pobrać dane plist z wcześniejszej wersji produkcyjnej, które są danymi nie opublikowanymi w serwisie WWW.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie możesz zaktualizować niczego, co jest częścią pakietu. Zapisz plik plist w katalogu dokumentów, jeśli chcesz móc go zaktualizować.

NSArray *arrayPaths = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory,
NSUserDomainMask, YES);
NSString *documentsDirectory = [arrayPaths objectAtIndex:0];

Pliki w katalogu dokumentów nie są usuwane podczas aktualizacji aplikacji przy użyciu sklepu.


0 dla odpowiedzi nr 2

Nie jestem w 100%, że rozumiem twoje pytanie. Mam plist w moim projekcie, którego używam do informacji o układzie. Te pliki plist są już zawarte w mojej aplikacji.

NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"MapLayout" ofType:@"plist"];
NSURL *markerDataURL = [NSURL fileURLWithPath:path];

NSDictionary *data = [[NSDictionary alloc]initWithContentsOfURL:markerDataURL];
NSArray *array = [data allKeys];

Spowoduje to umieszczenie wszystkich danych w słowniku, ale to, co zrobisz, zależy od tego, co jest w twoim pliście.