/ / Przypisywanie wartości do zmiennych - java, zmienne

Przypisywanie wartości do zmiennych - java, zmienne

Dlaczego ten fragment kodu pokazuje błąd kompilacji

public class Foo {
int a=5;
a=4;
}

Odpowiedzi:

6 dla odpowiedzi № 1

Język Java dopuszcza tylko deklaracje członków na poziomie klasy, a nie dowolny kod.

Aby przypisać 4 do a kiedy przedmioty Foo są tworzone, należy umieścić przypisanie w konstruktorze lub w bloku inicjującym.

To jest blok inicjalizujący:

public class Foo {
int a = 5;
{
a = 4;
}
}

To jest konstruktor:

public class Foo {
int a = 5;
public Foo() {
a = 4;
}
}

1 dla odpowiedzi nr 2

Możesz zdefiniować prywatne zmienne i przypisać im wartości, gdy są zadeklarowane, ale aby zmienić jego wartość, musisz to zrobić w jakiejś funkcji.

 public class Foo{
int a = 5;
//Constructor
void Foo(){
a = 4;
}
//Normal Function
void Change(){
a = 4;
}
}

Mam nadzieję, że to ci pomoże.