/ / Java JSON-Lib Ustaw pole tylko jeden wpis - java, json, json-lib

Java JSON-Lib Set Field tylko jeden wpis - java, json, json-lib

Mam poprawny ciąg JSON, który składa się z obiektu A, zawierającego zestaw innych obiektów B.

Kiedy próbuję odzyskać ten obiekt teraz z ciągu JSON, zestaw obiektów B będzie miał tylko jeden wpis, zamiast wszystkich zawartych w łańcuchu JSON.

Jakieś sugestie, czy po prostu zrobiłem coś zabronionego?

Dzięki

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Dla tych, którzy mogliby się przez to przewrócić, rozwiązało to problem z Setem:

JSONArray jsonArray = JSONArray.fromObject(object);
JSONObject jsonObject = new JSONObject();
jsonObject.put("data", jsonArray.toString());