/ / Jak ustawić rozmiar JTextArea? - java, swing, jtextarea, joptionpane

Jak ustawić rozmiar JTextArea? - java, swing, jtextarea, joptionpane

Chcę ustawić stały rozmiar JtextArea w ciągu JOptionPane

public static void main(String[] args) {

JTextArea headersTxt = new JTextArea();
for (int i = 0 ; i < 50 ; i ++ ) {
headersTxt.append("test n") ;
}
JScrollPane scroll = new JScrollPane(headersTxt);
scroll.setSize (300,600) ;  // this line silently ignored
int test = JOptionPane.showConfirmDialog(null,  scroll,"test",  JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION) ;

}

Powyższy kod ignoruje jednak scroll.setSize (300,600) ;

Działa dobrze, ale rozmiar nie jest ustalony. Z czym jest problem? scroll.setSize (300,600) ; ?

Odpowiedzi:

9 dla odpowiedzi № 1

Ponieważ każdy system może renderować czcionki w różny sposób, należy w miarę możliwości unikać pomiarów pikseli

Zamiast tego podaj wiersze i kolumny, które chcesz wyświetlić

JTextArea ta = new JTextArea(5, 20);