/ / Przetwarzanie otwiera wirtualny port szeregowy - java, linux, port szeregowy, wirtualny, przetwarzanie

Przetwarzanie otwiera wirtualny port szeregowy - java, linux, port szeregowy, wirtualny, przetwarzanie

Używam przetwarzanie lib i ja chcę utworzyć z nim wirtualny port szeregowy, a wraz z oter read, mam wiele przykładów do odczytu portów szeregowych, ale nie wiem jak otworzyć port szeregowy, jak mogę to zrobić.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Z linku, który cytowałeś, http://www.processing.org/reference/libraries/serial/Serial.html:

// Example by Tom Igoe

import processing.serial.*;

// The serial port:
Serial myPort;

// List all the available serial ports:
println(Serial.list());

// Open the port you are using at the rate you want:
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

// Send a capital A out the serial port:
myPort.write(65);