/ / AD Searchfilter nie działa w kodzie Java, ale działa przy użyciu klienta ldp - java, active-directory, jndi

AD Searchfilter nie działa w kodzie Java, ale działa przy użyciu klienta ldp - java, active-directory, jndi

(&(objectClass=group)(member=dc=pc,dc=com))

Ten filtr wyszukiwania daje wynik, gdy jest używany z klientem ldp.

ale w kodzie Java zwraca wartość Zestaw wyników pusty.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Czy możesz spróbować:

(&(objectClass=group)(member=(dc=pc,dc=com)))

lub

(&(objectClass=group)(member="dc=pc,dc=com"))

Według Zalecenia Microsoft lepiej byłoby napisać:

(&(objectClass=group)(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=(dc=pc,dc=com)))