/ / Pytanie dotyczące Zxing dla Androida - java, android, qr-code, zxing

Pytanie dotyczące Zxing dla Androida - java, android, qr-code, zxing

współpracując z Zxing w J2ME miałem:

MonochromeBitmapSource source = new LCDUIImageMonochromeBitmapSource(bitmapFile);

Nie mam żadnych problemów z obsługą Zxing w Androidzie, z wyjątkiem tego przypadku, nie wiem jak stworzyć MonochromeBitmapSource, ponieważ nie ma LCDUI .... class.

Jakaś wskazówka?

Dzięki!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Odnaleźć PlanarYUVLuminanceSource w android/ moduł. To jest odpowiednik dla Androida.