/ / Rectangle używany w bibliotece ZXING do skanowania kodu QR nie jest centerd - java, android, zxing

Prostokąt użyty w Bibliotece ZXING do skanowania kodu QR nie jest centerd - java, android, zxing

Mam wymóg, w którym muszę skanowaćKod QR za pomocą biblioteki ZXING w aplikacji Android. Dodałem kompletny kod ZXING do mojego projektu i napisałem następujący kod do otwierania kamery do skanowania kodów QR.

 Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "QR_CODE_MODE");
startActivityForResult(intent, 0);

prostokąt służący do skanowania kodu QR w aparacieisn "t at center?" Zbliża się prostokąt w prawym dolnym rogu. Nie zmieniłem żadnego kodu z biblioteki ZXING. Czy ktokolwiek może mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu, aby uzyskać ten prostokąt w centrum?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

PS, programista tutaj, zostało to naprawione (lub raczej obejście) około miesiąca temu w drzewie źródłowym. Wkrótce zostanie wydana wersja 4.0, która zawiera zmianę. Wersja beta jest tutaj: http://code.google.com/p/zxing/downloads/list

Problem polega na tym, że niektóre urządzenia sądzą, że są w trybie poziomym podczas tworzenia, nawet jeśli aplikacja jest tylko krajobrazowa. To problem z platformą lub urządzeniem, ale z łatwością można go obejść.