/ / Zapisywanie pliku do pamięci wewnętrznej - java, android

Zapisywanie pliku w pamięci wewnętrznej - java, android

Chcę napisać lub umieścić mój plik w pamięci wewnętrznej Android i robię to -

try {
File file = new File("/data/local/measurement.txt");

// if file doesnt exists, then create it
if (!file.exists()) {
file.createNewFile();
}

FileWriter fw = new FileWriter(file.getAbsoluteFile());
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
bw.write(content.toString());
bw.close();

Log.d("hi", "WRITTEN");

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

Mam już plik measurement.txt w / data / ścieżce lokalnej, ale nic nie jest do niego zapisywane. Używam emulatora i mam również nadane uprawnienia

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(context.openFileOutput("myfile", MODE_PRIVATE)));
out.write(string);
out.close();

Spowoduje to umieszczenie pliku /data/data/<pkg>/files, prywatne w aplikacji, gdzie należy. Nie potrzebujesz żadnych uprawnień do tego.