/ / Łatwiejszy sposób narysowania tego? - java

Łatwiejszy sposób narysowania tego? - java

Próbuję narysować typ celownikametody graficzne Java. Napisałem to, ale wydaje się, że jest to przesada i mam wrażenie, że można go nieco uprościć. Dołączę obraz tego, jak wygląda.

Jak mogę to uprościć?

  graphics.setColor(mainColor);
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x - 13, Mouse.getPos().y - 13, 27, 27); // Rectangle stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x, Mouse.getPos().y - 512, 1, 500);   // Top y axis stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x, Mouse.getPos().y + 13, 1, 500);   // Bottom y axis stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x + 13, Mouse.getPos().y, 800, 1);   // Right x axis stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x - 812, Mouse.getPos().y, 800, 1);   // left x axis stroke.
graphics.fillOval(Mouse.getPos().x - 3, Mouse.getPos().y - 3, 7, 7);   // Center dot stroke.
graphics.setColor(offColor);
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x - 12, Mouse.getPos().y - 12, 25, 25); // Rectangle.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x, Mouse.getPos().y - 512, 0, 500);   // Top y axis line.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x, Mouse.getPos().y + 13, 0, 500);   // Bottom y axis line.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x + 13, Mouse.getPos().y, 800, 0);   // Right x axis line.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x - 812, Mouse.getPos().y, 800, 0);   // left x axis line.
graphics.fillOval(Mouse.getPos().x - 2, Mouse.getPos().y - 2, 5, 5);   // Center dot.

Tak wygląda i jak powinien wyglądać. wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jednym z uproszczeń byłoby stworzenie metody, która otacza Graphics#drawRect metoda.

Przykład:

private static void drawRect (Graphics g, int x, int y, int width, int height)
{
g.drawRect(Mouse.getPos().x + x, Mouse.getPos().y + y, width, height);
}

Następnie ten kod wywołujący przechodzi z:

graphics.drawRect(Mouse.getPos().x - 13, Mouse.getPos().y - 13, 27, 27); // Rectangle stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x, Mouse.getPos().y - 512, 1, 500);   // Top y axis stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x, Mouse.getPos().y + 13, 1, 500);   // Bottom y axis stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x + 13, Mouse.getPos().y, 800, 1);   // Right x axis stroke.
graphics.drawRect(Mouse.getPos().x - 812, Mouse.getPos().y, 800, 1);   // left x axis stroke.

Do:

drawRect(graphics, -13, -13, 27, 27); // Rectangle stroke.
drawRect(graphics, 0, -512, 1, 500);  // Top y axis stroke.
drawRect(graphics, 0, 13, 1, 500);   // Bottom y axis stroke.
drawRect(graphics, 13, 0, 800, 1);   // Right x axis stroke.
drawRect(graphics, -812, 0, 800, 1);  // left x axis stroke.