/ / Django-cms z projektem innym niż django - java, python, angularjs, django, django-cms

Django-cms z projektem innym niż django - java, python, angularjs, django, django-cms

Mam projekt z backendem Java iNakładka oparta na kątowaniu i chciałbym użyć Django-cm. Czy jest to możliwe w przypadku projektu spoza Django? Przeglądałem dokumentację, ale nie mogę znaleźć wyraźnego "tak" lub "nie" "Nie mogę objąć głowy tym, jak zintegruję, co mi się wydaje, dwa bardzo różne projekty.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie, to nie jest możliwe.

django CMS to standardowa aplikacja Django, wymagająca standardowego środowiska Django. Nie może zrobić nic poza częścią projektu Django.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonfigurować serwer WWW, aby niektóre żądania (przez URL) trafiały do ​​projektu Django, podczas gdy pozostałe są obsługiwane przez serwer Java, ale nie jest to integracjajest to po prostu jakaś forma całkowicie niezależna współistnienie.