/ / Jak sprawdzić zawartość Historii w systemie Android? - java, android, zxing

Jak sprawdzić zawartość Historii w systemie Android? - java, android, zxing

Używam własnej aplikacji na "Samsung Y", która uruchamia ZXing, gdy przycisk wyzwalaczy, nie wiem, jak wyświetlić szczegóły skanowanego kodu kreskowego.

Proszę, pomóż mi

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

kiedy chcesz zadzwonić do ZXinga, umieść to

    Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "QR_CODE_MODE");
startActivityForResult(intent, 0);

Potem robisz onActivityResult aby uchwycić wynik z ZXing

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
if (requestCode == 0) {
if (resultCode == RESULT_OK) {
// The actual code result
String contents = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT");
// Type of barcode scanned (Barcode, QR, etc.)
String format = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_FORMAT"); //
}
}

Możesz również użyć ich intentIntegrator


0 dla odpowiedzi nr 2

Istnieje wiele podobnych pytań. Sprawdź moją odpowiedź tutaj: Jak korzystać z Zxing w Androidzie jeśli chcesz zapisać historię intent.putExtra("SAVE_HISTORY",true); zamiast false