/ / No Activity Found Wyjątek, jeśli aktywność jest w projekcie Library [duplicate] - java, android, android-activity, zxing, activitynotfoundexception

Nie znaleziono żadnego działania Wyjątek, jeśli działanie znajduje się w projekcie Library [duplicate] - java, android, android-activity, zxing, activitynotfoundexception

Robię funkcję skanowania kodów kreskowych w moimAplikacja Android korzystająca z Biblioteki ZXing Kiedy wywołuję działanie Capture biblioteki ZXING przy użyciu poniższej intencji, otrzymuję wyjątek aktywności w poniższych telefonach z Androidem 5.1

        Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.setPackage("com.google.zxing.client.android");
intent.putExtra("com.google.zxing.client.android.SCAN.SCAN_MODE","QR_CODE_MODE");
startActivityForResult(intent, position);

i otrzymuję następujący wyjątek

android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent { act=com.google.zxing.client.android.SCAN pkg=com.google.zxing.client.android (has extras) }

Pomóż mi rozwiązać ten problem

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Dodaj poniżej kod do pliku manifestu:

<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
<intent-filter>
<action android:name="com.google.zxing.client.android.SCAN" />

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>

I uprawnienia do fllowingu

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />