/ / Wartość mapy koduje i dekoduje - java, słownik, utf-8, dekodowanie, kodowanie

Wartość mapy koduje i dekoduje - java, słownik, utf-8, dekodowanie, kodowanie

Potrzebuję zakodować wartość mapy i ją odszyfrować. Poniższy kod nie dekoduje wartości.

    byte[] bytes = "This,is,test".getBytes("utf-8");
Map<String, Object> map = new HashMap<String,Object>();
map.put("description",bytes);

String s1= map.toString();
String s2[]=s1.substring(1,s1.length()-1).split("=");
String string1 = new String(s2[1].getBytes(), "utf-8");
System.out.println(string1);

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

map.toString() zamierza użyć toString() reprezentacja byte[], która nie zawiera żadnych informacji o jego zawartości: odnosi się do skrótu tożsamości tablicy bajtów.

Nie można odzyskać byte[] zawartość z byte[].toString()lub w twoim przypadku od toString() mapy.