/ / pakiet nie istnieje błąd - nie można znaleźć pakietów w katalogu [duplicate] - java, selenium, import

pakiet nie istnieje błąd - nie można znaleźć pakietów w katalogu [duplicate] - java, selenium, import

Mam plik .java (zbudowany przez innego programistę), który uruchamiam z wiersza poleceń, aby wykonać niektóre testy Selenium.

SeleniumsTests.java
/lib (directory of dependencies)

Kiedy próbuję uruchomić ten plik java bezpośrednio z terminala, zwraca on serię błędów związanych z pakietami, których nie może znaleźć zapisane w katalogu lib.

SeleniumsTestsjava:21: error: package org.junit does not exist
import org.junit.Assert;
^
SeleniumsTests.java:22: error: package org.openqa.selenium does not exist
import org.openqa.selenium.By;
^
SeleniumsTests.java:23: error: package org.openqa.selenium does not exist
import org.openqa.selenium.Keys;
^
SeleniumsTests.java:24: error: package org.openqa.selenium does not exist
import org.openqa.selenium.WebDriver;

// other similar related errors

Wewnątrz.java Widzę link do nich w ramach następujących importów, ale nie widzę, w jaki sposób łączy się z odpowiednim folderem "lib" - co zrobić, aby odzwierciedlić te pakiety w tym katalogu lib

import org.junit.Assert;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.WebDriver;

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Dla każdego programu java, jeśli zależy on od zewnętrznych plików jar, musisz dodać je do ścieżki klasy Java. Pierwszy google dla zewnętrznego słoika, na przykład download jar org.openqa.selenium and org.junit i pobrać je z witryny maven i dodać je do ścieżki klasy java i skompilować z javac i biegnij jak java -classpath "class-path" javaclassfileNamewithoutextension (bez rozszerzenia .class): -