/ / Jak usunąć zbędny tag działania formularza z adresu URL? - java, html, spring, spring-mvc, tiles2

Jak usunąć zbędny tag działania formularza z adresu URL? - java, html, spring, spring-mvc, tiles2

Poniżej znajduje się mój plik header.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
pageEncoding="utf-8"%>

<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
<style>
#mycontainer, h1, h3 {
text-align:center;
}
form {
display:inline-block;
}
</style>
</head>

<div id="mycontainer">
<form method="get" action="search/s" id="number">
<div style="text-align: center;">
<input  type="text" id="regNo" name="regNo" size="30" maxLength="50" placeholder="Enter Register Number"> OR
</div>
</form>

<form method="get" action="search/l" id="name">
<input  type="text" id="studentName" name="studentName" size="30" maxLength="50" placeholder="Enter Student Name"></input>
</form>
</div>

<div style="text-align: center;">
<input id="inputFields" type="button" value="Search" />
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
$("#inputFields").click(function(event){
if (document.getElementById("regNo").value !=""){
$("#number").submit();

}else if(document.getElementById("studentName").value !=""){
$("#name").submit();
}
});
});
</script>

Więc idę do strony głównej przez localhost: 8080 / ProjectCtxt / mvc / template

Następnie wpisuję wartość w polu tekstowym i wciskam enter, a następnie URL staje się localhost: 8080 / ProjectCtxt / mvc / search / s? RegNo = 123. Teraz, jeśli ponownie wprowadzę inny numer rejestru, adres URL stanie się

localhost: 8080 / ProjectCtxt / mvc / search / s / search / s? regNo = 124

Dodatkowe wyszukiwanie / s zostanie dodane. Używam płytek Apache.

"- // Apache Software Foundation // Konfiguracja płytek DTD 2.1 // EN"
"http://tiles.apache.org/dtds/tiles-config_2_1.dtd">

<tiles-definitions>
<definition name="template" template="/WEB-INF/jsp/template.jsp">
<put-attribute name="title" value=""/>
<put-attribute name="header" value="/WEB-INF/jsp/header.jsp" />
<put-attribute name="body" value="/WEB-INF/jsp/ads.jsp  "/>
<put-attribute name="center" value="/WEB-INF/jsp/ads.jsp" />
<put-attribute name="footer" value="/WEB-INF/jsp/footer.jsp" />
</definition>

<definition name="header" extends="template">
<put-attribute name="title" value="" />
<put-attribute name="body" value="/WEB-INF/jsp/ads.jsp" />
</definition>

<definition name="numberResult" extends="template">
<put-attribute name="title" value="" />
<put-attribute name="body" value="/WEB-INF/jsp/numberResult.jsp" />
</definition>

<definition name="nameResult" extends="template">
<put-attribute name="title" value="" />
<put-attribute name="body" value="/WEB-INF/jsp/nameResult.jsp" />
</definition>

<!-- <definition name="bottom" extends="new.template">
<put-attribute name="bottom" value="/mvc/jsp/ads.jsp" />
<put-attribute name="bottom" value="/WEB-INF/jsp/ads.jsp" />
</definition> -->

</tiles-definitions>

Mój kontroler zwraca numberResult dla każdego udanego wyszukiwania.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Posługiwać się <form method="POST" action="search/s" id="number"> zamiast
<form method="get" action="search/s" id="number">.
GET scalanie pól w adresie URL. ALE POST wysyła pole w treści żądania. I zmodyfikuj odpowiednio kontrolera, np. @RequestMapping(value="/new", method = RequestMethod.POST) Aby uzyskać więcej informacji, spójrz na http://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp