/ / JTable policy. Puste miejsce na panelu gridBagLayout pod tabelą. - Java, swing, jtable, gridbaglayout

Polityka JTable. Puste miejsce na panelu gridBagLayout pod tabelą. - Java, swing, jtable, gridbaglayout

Jest to kontynuacja tego pytania Zmiana rozmiaru Java poszczególnych składników JPanel Tym razem ramka ma tylko tabelę i JTextArea poniżej. Duży obszar jest widoczny między tabelą a JTextArea. To jest myPanel.java:

import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextArea;

public class myPanel extends JPanel {
public myPanel() { // Creating a vertical Box layout with five sections, placing jpanels there

//First panel with a table

String[] columnNames = {"First", "Second", "Third", "Fourth"};
Object[][] data = {{"11", "12", "13", "Forteen"},{"21", "22", "23", "Twenty four"}};
JScrollPane scrollPane1 = new JScrollPane(new JTable(data, columnNames));

//Second panel with a text area

JTextArea ecnArea = new JTextArea(10, 20);
ecnArea.setText("");
ecnArea.setName("Note");
//ecnArea.setLineWrap(true);
//ecnArea.setWrapStyleWord(true);
JScrollPane myScrollBar = new JScrollPane(ecnArea);

//Placing everything in a container
this.setLayout(new GridBagLayout());

GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
c.anchor =GridBagConstraints.CENTER;
c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
c.weightx = 0.5;
c.weighty=0.5;
c.gridx = 0;
c.gridy = 0;
this.add(scrollPane1, c);
c.gridy++;
this.add(myScrollBar, c);
}
}

Dlaczego się pojawia? Jak go usunąć?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś dodać te linie:

JTable table = new JTable(data, columns);
table.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(500,60));
JScrollPane scrollPanel = new JScrollPane(table);
//scrollPanel.getViewport().setBackground(color.WHITE; //optional, but looks nicer

Musisz również zaimportować wymiary i kolor.