/ / nie można znaleźć deklaracji dla elementu "tx: adnotacja sterowana" - java, xml, spring, xsd, spring-transactions

nie można znaleźć żadnej deklaracji dla elementu "tx: adnotacja sterowana" - java, xml, spring, xsd, spring-transactions

Korzystam z wiosny 4.1.1 dla mojego projektu, otrzymuję następujący wyjątek. Poniżej podano definicje, których używam, potrzebuję pomocy!

xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.1.xsd"

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Upewnij się, że masz zależność spring-tx od ścieżki klasy. Jeśli używasz maven dodaj zależność

<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-tx</artifactId>
<version>4.1.1.RELEASE</version>
</dependency>

Jeśli masz już tę zależność, sprawdź wersję, która może nie być 4.1.

Możesz także zadeklarować swoją przestrzeń nazw, pomijając wersję, tak aby zawsze wybierała najnowszą

xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd"

Określ wersję, jeśli naprawdę potrzebujesz funkcji związanej z wersją