/ / ApiProxy $ ApplicationException: ApplicationError: 8 po utworzeniu dostępu API w google Cloud Storage - java, google-app-engine, google-cloud-storage

ApiProxy $ ApplicationException: ApplicationError: 8 po utworzeniu dostępu API w google Cloud Storage - java, google-app-engine, google-cloud-storage

Utworzyłem nazwę konta usługi z "można edytować", aby uzyskać dostęp do magazynu w chmurze Google. Użyłem przykładowej aplikacji podanej w Kompletna przykładowa aplikacja dla java i wdrożone w silniku aplikacji. gdy wywołasz serwlet w przeglądarce, otrzymuję taki błąd,

Uncaught exception from servlet
java.io.IOException
at com.google.appengine.api.files.FileServiceImpl.translateException(FileServiceImpl.java:615)
at com.google.appengine.api.files.FileServiceImpl.makeSyncCall(FileServiceImpl.java:588)
at com.google.appengine.api.files.FileServiceImpl.create(FileServiceImpl.java:506)
at com.google.appengine.api.files.FileServiceImpl.createNewGSFile(FileServiceImpl.java:153)
at com.audioapp.ListpeopleServlet.doGet(ListpeopleServlet.java:36)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:511)
at com.google.apphosting.runtime.ThreadGroupPool$PoolEntry.run(ThreadGroupPool.java:251)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:679)

Caused by: com.google.apphosting.api.ApiProxy$ApplicationException: ApplicationError: 8:
at java.lang.Thread.getStackTrace(Thread.java:1495)
at com.google.apphosting.runtime.ApiProxyImpl.doSyncCall(ApiProxyImpl.java:240)
at com.google.apphosting.runtime.ApiProxyImpl.access$000(ApiProxyImpl.java:66)
at com.google.apphosting.runtime.ApiProxyImpl$1.run(ApiProxyImpl.java:183)
at com.google.apphosting.runtime.ApiProxyImpl$1.run(ApiProxyImpl.java:180)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.google.apphosting.runtime.ApiProxyImpl.makeSyncCall(ApiProxyImpl.java:180)
at com.google.apphosting.runtime.ApiProxyImpl.makeSyncCall(ApiProxyImpl.java:66)
at com.google.apphosting.api.ApiProxy.makeSyncCall(ApiProxy.java:107)
at com.google.apphosting.api.ApiProxy.makeSyncCall(ApiProxy.java:56)
at com.google.appengine.api.files.FileServiceImpl.makeSyncCall(FileServiceImpl.java:584)

Czy ktoś może zaproponować mi rozwiązanie tego.

Z góry dziękuję!

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Czy przyznałeś dostęp, jak wyjaśniono w dokumentach [1] -> pod 5. Daj uprawnienia do swojego wiadra lub przedmiotów.)?

Którą wersję pakietu SDK używasz? Być może jest to stara wersja SDK, która powoduje ten wyjątek.

[1] https://developers.google.com/appengine/docs/java/googlestorage/overview