/ / Jak długo trwa najdłuższa klasa kodu źródłowego Java? - java

Jak długo jest najdłuższa klasa w kodzie źródłowym Java? - java

Po prostu ciekawy, która jest najdłuższa klasa kodu źródłowego Java (jakakolwiek wersja powyżej Java 6) i ile jest linii kodu?

Dlaczego chcę wiedzieć, jaki jest przypadek użycia?

  • Po prostu ciekawy.

IMHO, wiedząc, że jest to również dobry sposób na zrozumienie, w jaki sposób Java przestrzega zasad SOLID, tj. Jak długo była najdłuższa klasa po tych wszystkich staraniach, aby utrzymać ją jak najmniejszą.

Odpowiedzi:

9 dla odpowiedzi № 1
jdk1.8.0/src> wc -l **/*.java | sort -n | tail -n 2

10159 java/awt/Component.java

Innym przykładem są ORBUtilSystemException który ma długość 9063 linii, Character to 7231 linii, BigDecimal to 5224 linie. Prawdopodobnie nie powinny one być używane jako przykłady dobrego projektu, ale co może się zdarzyć w dużych projektach w czasie.Średnia liczba linii wynosi 310.