/ / Jak określić niewłaściwą domenę / IP - java, networking, walidacja

Jak określić niewłaściwą domenę / IP - Java, networking, sprawdzanie poprawności

Mam pole w mojej aplikacji internetowej, która pozwala na wejście domena / IP adresy. Użytkownik może w mgnieniu oka podać następujące wartości:

 10.10.10.

lub

-domain.com

Obie wartości są niepoprawne w odniesieniu do specyfikacji RFC dotyczących adresów IP i nazw domen. Używam następujących walidatorów z biblioteki guava do sprawdzania poprawności:

 InetAddresses
InternetDomainName

Moim celem jest ustalenie, czy dany użytkownik określił nieprawidłowy adres IP lub domenę i wyświetlać komunikaty dotyczące tego.

Ex: if user specifes "-domain.com". Alert shoud be appear with message "Wrong domain name is specified".

Już użyłem ^[0-9\.]*$ do określania błędnych adresów IP, ale nie jestem pewien, czy był poprawny.

Czy mógłbyś coś zasugerować?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Sprawdź poprawność adresu IP, używając poniższego wzoru wyrażenia regularnego: ^ ([01] dd-| | 2 [0-4] d | 25 [0-5]). ([01] dd <| 2 [0-4] d | 25 [0-5]). ([01] dd | | 2 [0-4] d | 25 [0-5]). ([01] dd | | 2 [0-4] d | 25 [0-5]) $

Sprawdź poprawność nazw domen za pomocą poniższego wzorca regex: /^ume-zA-Z0-9][-zA-Z0-9-]{1,61}[a-zA-Z0-9].[a-zA-Z]{2,}$/

Ale niektóre nazwy domeny vaild zawiodą powyższy test jak http://google.com

Dzięki