/ / Adobe Air: rysowanie grafiki wektorowej - javascript, air, svg

Adobe Air: rysuj grafikę wektorową - javascript, air, svg

Czy Air obsługuje SVG i jeśli nie jest to możliwe, jest inny sposób na rysowanie grafiki wrażliwej na zdarzenia za pomocą JavaScript.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Ale znalazłem sposób, aby narysować grafikę wektorową, używając flash, przez html

air.Shape = window.runtime.flash.display.Shape;
this.shape = new air.Shape();
this.shape = new air.Shape();
this.shape.graphics.lineStyle(1,0);
this.shape.graphics.drawCircle(0,0,200);
this.shape.graphics.endFill();
window.nativeWindow.stage.addChild(this.shape);

-1 dla odpowiedzi № 2

Adobe Air ma osadzony pakiet WebKit, który częściowo obsługuje SVG 1.1 Jako alternatywny silnik renderujący w aplikacji Adobe Air możesz użyć Flasha, który jest oparty na grafice wektorowej.