/ / Regex dla dopasowania poprzedniej grupy we wzorze? - javascript, regex

Regex dla dopasowania poprzedniej grupy we wzorze? - javascript, regex

Nigdy nie wydaje mi się znaleźć żadnej dokumentacji na regex dla dopasowania grupy przechwytywania jako część wzorca. Na przykład:

(wdw):$1

..powinno pasować a4b:a4b

$1 nie działa, ale wiem, że to coś podobnego. Ktoś wie?

Odpowiedzi:

9 dla odpowiedzi № 1

W przypadku wzorca regex referencja wsteczna do pierwszej grupy przechwytującej jest zawsze 1, nie $1.

Powód: $ oznacza "koniec ciągu" (lub koniec wiersza, w zależności od kontekstu) w wyrażeniu regularnym.

W zastępującym wzorze (który nie jest wyrażeniem regularnym), pozwalają na to niektóre dialekty $1 (na przykład .NET, Java, Perl i JavaScript), niektóre pozwalają 1 (Python i Ruby), a niektóre pozwalają na oba (PHP i JGSoft).

Edycja: od kiedy napisałeś, że nie możesz znaleźć żadnej dokumentacji na ten temat, sprawdź te przeglądy na stronie regular-expressions.info: