/ / drukowanie zmiennej w klasie w javascript - javascript

drukowanie zmiennej w klasie w javascript - javascript

faceci, mam ten prosty kod ... ale drukowanie jest niedozwolone, ale nie wiem dlaczego

function myMove() {
this.pos = 0;
this.right = function() {
fun();
}
function fun(){
this.pos++;
}

}

var move = new myMove();
alert(move.right());

jakaś pomoc ???

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego.

musisz użyć pos nie this.pos podczas inicjowania

function myMove() {
pos = 0;
this.right = function() {
return fun();
}
function fun(){
this.pos++;
return this.pos;
}

}

var move = new myMove();
alert(move.right());


0 dla odpowiedzi nr 2

Musisz zwrócić wartość z fun() i this.right.

function myMove() {
var pos = 0;
this.right = function() {
return fun();
}
function fun(){
return pos++;
}

}

var move = new myMove();
alert(move.right());

0 dla odpowiedzi № 3

function myMove() {
pos = 0;
this.right = function() {
return fun();
}
function fun(){
return ++this.pos;
}

}

var move = new myMove();
alert(move.right());

W javascript wykorzystanie do użytkownika return słowo kluczowe, aby zwrócić wartość z funkcji Również Zamiast postfiksa pos++ operator będziesz musiał użyć operatora prefiksu ++pos

Różnica polega na tym, że operator postfiksu najpierw zwróci wartość i inkrementuje ją podczas Operator prefiksu najpierw zwiększy wartość, a następnie ją przetworzy