/ / Jak wyświetlić popup viewController za pomocą struktury ionic (v1)? - javascript, android, ios, angularjs, framework jonowy

Jak wyświetlić popup viewController za pomocą struktury ionic (v1)? - javascript, android, ios, angularjs, framework jonowy

Wdrażam aplikację przy użyciu ionic v1, Im tworzy narzędzie .js plik, aby oddzielić niektóre funkcje, które będą używane tylko w środowisku programistycznym. Próbuję zaimplementować funkcję, do której można uzyskać dostęp z dowolnego widok jonowy. Kod, którego używam to:

myApp.prototype.showAlert = function() {
var alertPopup = $ionicPopup.alert({
title: "Gendalf",
template: "You shall not Pass"
});
};

Przykład

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Od jonowych doktorów tutaj

   // An alert dialog
$scope.showAlert = function() {
var alertPopup = $ionicPopup.alert({
title: "Don"t eat that!",
template: "It might taste good"
});

alertPopup.then(function(res) {
console.log("Thank you for not eating my delicious ice cream cone");
});
};

Następnie, gdy chcesz go wyświetlić, po prostu wywołaj metodę:

$scope.showAlert();

W twoim przykładowym kodzie nazwałbyś to tak:

 myApp.showAlert();