/ / Jak mogę uzyskać dane ze zdalnej strony w JavaScript? - javascript

jak mogę uzyskać dane ze zdalnej strony w JavaScript? - javascript

Chcę uzyskać dane z http://whatismyip.com/automation/n09230945.asp za pomocą JavaScript. Jak mogę to zrobić?

Mogę pobrać dane z ASP.NET przy użyciu klasy WebClient, ale jak uzyskać dane za pomocą JavaScript?

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Będziesz musiał użyć AJAX. Jednakże, chyba że usługa zapewnia JSONP interfejs AJAX ogranicza się do pobierania stron z tej samej domeny co strona, na której działa. Widzieć: Polityka tego samego pochodzenia.


0 dla odpowiedzi nr 2

Sposobem obejścia tej samej reguły pochodzenia jest napisanie skryptu w ASP na własnym serwerze, który pobiera dane, a następnie pobranie tego skryptu za pośrednictwem AJAX na twojej stronie.


0 dla odpowiedzi № 3

Użyj YQL - http://developer.yahoo.com/yql/guide/yql-code-examples.html#yql_html_scraper

Zasadniczo działa jako serwer proxy, aby pobrać dane strony za pośrednictwem ich usługi. Możesz wchodzić z nim w interakcje wyłącznie za pomocą JavaScript.