/ / ESLint / TSLint - czy ważność, w której tablica jest używana w ustawieniach? - javascript, eslint, tslint

ESLint / TSLint - czy ważność, w której tablica jest używana w ustawieniach? - javascript, eslint, tslint

Mam następującą regułę TSLint (taką samą jak ESLint):

"rules": {
"prefer-const": false,
"no-trailing-whitespace": false,
"one-line": [
true,
"check-catch",
"check-finally",
"check-open-brace",
"check-whitespace"
],

Próbuję ustawić surowość one-line nakazać ostrzeżenie, ale tablica wyników nie wydaje się akceptować "severity": "warn"

Jaka jest składnia, aby to osiągnąć? Znalazłem przykłady użycia ostrzeżeń: ostrzeż, ale nie za pomocą szeregu kontroli

AKTUALIZACJA Znajduję stałą error ostrzeżenia tak rozpraszające - zwłaszcza, że ​​pojawiają się natychmiast po wpisaniu - let somVar = daje error: prefer-const dopóki nie zakończę pisania i nie zmienię przypisania :-) VSCode - "tslint.alwaysShowRuleFailuresAsWarnings": true, zrobi to na razie !! Zielony skręt jest ledwo zauważalny, i Auto Fixing także kopie w save

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Aby określić severity, możesz skonfigurować one-line Reguła taka:

{
"rules": {
"one-line": {
"options": [
"check-catch",
"check-finally",
"check-open-brace",
"check-whitespace"
],
"severity": "warning"
}
}
}

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tslint.json dokumentacja.