/ / Javascript, aby zapisać pliki w przeglądarce? - javascript

JavaScript, aby zapisać pliki w przeglądarce? - javascript

Generuję strony html, które są wyświetlane lokalnie. Czy istnieje sposób, w jaki mogę używać javascript do zapisywania plików w folderze wyznaczonym przez użytkownika? (jak C: / dev / myapp / tutaj)

spojrzałem na Interfejs API pliku HTML5 na MDN i zobacz, jak czytać pliki, gdy użytkownik wybierzeim. Nie ma sposobu na zapisanie plików. Wiem, jak mogę buforować pliki, tworząc tagi graficzne, ale lubię generować pojedynczy przycisk, który uruchomi skrypt do pobrania serii plików (zip, gif, png, jpg). Nie sądzę, że mogę to zrobić za pomocą javascript?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Nie sądzę, że mogę to zrobić za pomocą javascript?

Nie, nie możesz.