/ / Łączenie funkcji javascript z html - javascript, html

Łączenie funkcji javascript z html - javascript, html

Mam problemy z połączeniem mojej funkcji js z moim htmlem, powinien pojawić się pop-up na mojej stronie, kiedy klikam na moim przycisku, ale nic się nie dzieje.

Oto kod:

<script type="text/javascript">

ConfirmDialog("Fik du solgt din genstand?");

var solgtgenst = document.getElementById("solgtgenst");

solgtgenst.onclick = function ConfirmDialog(message) {
$("<div></div>").appendTo("body")
.html("<div><h6>"+message+"?</h6></div>")
.dialog({
modal: true, title: "Fik du solgt din genstand?", zIndex: 10000, autoOpen: true,
width: "auto", resizable: false,
buttons: {
Yes: function () {

$("body").append("<h1>Confirm Dialog Result: <i>Yes</i></h1>");

$(this).dialog("close");
} ,
No: function () {
$("body").append("<h1>Confirm Dialog Result: <i>No</i></h1>");

$(this).dialog("close");
}
},
close: function (event, ui) {
$(this).remove();

});
};
</script>

HTML

                 <form>
<a class="btn btn-danger" href="delete/delete.product.php?product=<?php echo $encodeCodeProduct; ?>" id="solgtgenst" role="button" style="margin: 7px;">Slet</a>
</form>

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Spieprzyłeś trochę. Czemu <a> jest w formie?

Możesz usunąć formularz i za pomocą <a> do standardowego przycisku, a następnie użyj

function ConfirmDialog(message) {
$("<div></div>").appendTo("body")
.html("<div><h6>"+message+"?</h6></div>")
.dialog({
modal: true, title: "Fik du solgt din genstand?", zIndex: 10000, autoOpen: true,
width: "auto", resizable: false,
buttons: {
Yes: function () {
// $(obj).removeAttr("onclick");
// $(obj).parents(".Parent").remove();

$("body").append("<h1>Confirm Dialog Result: <i>Yes</i></h1>");

$(this).dialog("close");
} ,
No: function () {
$("body").append("<h1>Confirm Dialog Result: <i>No</i></h1>");

$(this).dialog("close");
}
},
close: function (event, ui) {
$(this).remove();

});                    };
$("#solgtgenst").on("click", function(){
ConfirmDialog("Fik du solgt din genstand?");
});