/ / jQuery jak wybrać numer div x z serii div - javascript, jquery, html

jQuery jak wybrać div numer x z serii div - javascript, jquery, html

Mam liczbę elementów div w takim kontenerze jak:

<div class="container">
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
</div>

Chcę móc wybrać elementy div 2 i 3 za pomocą jquery i przypisać im klasę. Wiem, jak korzystać z .addClass, ale nie wiem, jak wybrać konkretne divs

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć eq ().

$(".container div:eq(1), .container div:eq(2)").addClass("red");

To wybierze element 2 i 3 i zaktualizuje swoją klasę za jednym razem.


1 dla odpowiedzi nr 2

Posługiwać się $(".item").slice(1,3) aby uzyskać zakres jak w już opublikowanej odpowiedzi lub alternatywnie, możesz użyć jako selektorów : lt & : gt:

$(".item:gt(0):lt(2)")

$(".item:gt(0):lt(2)").css("color","red");
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<div class="container">
<div class="item">1</div>
<div class="item">2</div>
<div class="item">3</div>
<div class="item">4</div>
<div class="item">5</div>
</div>


1 dla odpowiedzi nr 3

Spróbuj .slice metoda:

$(".item").slice(1,3).addClass("CLASS");

0 dla odpowiedzi nr 4

Użyj Jquery kawałek metoda ! zobacz poniższe kody

kody html:

<div class="container">
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
</div>

kody javascript:

$(".item").slice(1,3).addClass("this");

Uruchom jsfiddle! tutaj "https://jsfiddle.net/gLeagw8s/"