/ / Pobieranie wartości z dynamicznej listy rozwijanej - jquery

Uzyskiwanie wartości z dynamicznej listy rozwijanej - jquery

Czy ktoś może mi pomóc uzyskać wszystkie wybranewartości list rozwijanych. Są tworzone dynamicznie, gdy klikam przycisk, a każdy otrzymuje ten sam identyfikator, ale nie mogę uzyskać wszystkich wartości i przypisać ich do pola takiego, jakim jest ukryte pole, żadnych pomysłów?

Podąża za następującym kodem, który dodaje i usuwa kroplę i działa poprawnie.

$("#add").click(function(){
//some code
});

$("#remove").click(function(){
//some code
});

<div id="divparent">
<div id="divchild">
<asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server" Width="270"></asp:DropDownList>
</div>
</div>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

uzyskać wartość próby ddl var ddlVal = $("#<=%DropDownList3.ClientID%>").val();


0 dla odpowiedzi nr 2

Lista rozwijana może mieć tylko jedną wybraną wartość.